Visualització de contingut web

PARTICIPACIÓ PÚBLICA

La participació en este procés no atorga per si mateixa la condició d'interessat d'acord amb normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú, ni dóna dret a resposta raonada de forma individualitzada, sinó a la seua consideració en l'informe final del procés de participació pública d'acord amb l'article 3 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, pel qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.

A continuació s'arreplega el llistat dels projectes normatius i plans en tràmit d'informació pública i la data en què finalitza el termini per a realitzar al·legacions. El llistat està ordenat per data de publicació, de més recent a més antic.

Per a presentar al·legacions punxa ací.