novetats

Prevenció d'Incendis Forestals i Sensibilització

S’amplia de manera excepcional el període de crema de residus vegetals generats en tasques agrícoles mitjançant ús del foc

S’ha publicat al DOGV d’hui la Resolució de 30 de maig de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’amplia de manera...

Canvi Climàtic

Informes de Millora. Termini 30 de juny de 2023

D'acord amb l'apartat 4 de l'article 69 del Reglament d'Execució 2018/2066 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte...

Medi Natural

PARTICIPACIÓ PÚBLICA VERSIÓ PRELIMINAR PORF ENGUERA

En compliment del que es disposa en l'article 55.2 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge...

Prevenció d'Incendis Forestals i Sensibilització

Publicada la llista definitiva dels ajuntaments beneficiats amb el fons estratègic municipal

Dels 419 ajuntaments beneficiaris, 416 tenen previst fer inversions en prevenció d’incendis forestals, i 3 municipis faran mesures de gestió forestal sostenible. Al DOGV de 17 de maig de 2023, es...

Medi Natural

PARTICIPACIÓ PÚBLICA VERSIÓ PRELIMINAR PORF CREVILLENT

En compliment del que es disposa en l'article 55.2 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge...

Prevenció d'Incendis Forestals i Sensibilització

Nova modificació del període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant ús del foc

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, de la consellera d’Agricultura,...

Prevenció d'Incendis Forestals i Sensibilització

Convocades les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2023

Es convoquen, per a l'exercici 2023, les subvencions destinades al voluntariat ambiental, les bases reguladores del qual estan contingudes en l'Ordre 21/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria...