novetats

EL SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA DONA RURAL PUBLICA ELS SEUS CONTINGUTS WEB

Desenvolupament Rural

EL SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA DONA RURAL PUBLICA ELS SEUS CONTINGUTS WEB

Ja pot consultar-se el node web de la Direcció General de Desenvolupament Rural que tractarà els aspectes relacionats amb les dones rurals, fonamentalment les vinculades al sector.

El Servei de la Dona Rural exercirà les funcions que té atribuïdes la Direcció General de Desenvolupament Rural en relació amb la promoció de la dona dins del sector, centrades en:
 
  • Facilitar la incorporació de les dones en l'àmbit rural als sectors econòmics i millorar les seues condicions, reconeixent-les professionalment i promocionant la seua evolució dins del sector econòmic i, especialment agrari i agroalimentari.
  • Impulsar i difondre actuacions que fomenten una visualització de les dones.
  • Fomentar la participació de dones en els àmbits de presa de decisió.
  • Ser fòrum de detecció i/o transmissió de necessitats reals de les dones de l'àmbit rural, tractant de cercar vies de solució i/o millora d'aquestes 
  • Col·laborar amb institucions i agents socials que treballen per la igualtat d'oportunitats de les dones dins de l'esmentat àmbit.
 
La pàgina web del Servei com a referent d'accés a la informació d'aquesta índole, arreplega la normativa i els plans relacionats amb la dona del sector, connecta amb el portal de Titularitat Compartida i serà una finestra per a conéixer de prop els passos que s'estan seguint en l'elaboració del I Pla Estratègic de la Dona Rural en la Comunitat Valenciana.
 
Us convidem a visitar i publicitar aquesta web que anirà creixent en continguts a mesura que el Servei de Promoció de la Dona en l'Àmbit Rural, de recent creació, vaja avançant en el seu recorregut. L'iniciem amb il·lusió, conscients de tot el camí queda per recórrer en pro de la igualtat de drets i oportunitats dins del món rural i del sector en particular.
 
Animem a totes les dones del sector a enviar-nos informació sobre el seu projecte i la seua experiència amb la intenció de teixir una xarxa d'emprenedores rurals.
 
 
 
Contacte:
donesruralscv1@gva.es