novetats

Prevenció d'Incendis Forestals i Sensibilització

Ves enrere S’amplia de manera excepcional el període de crema de residus vegetals generats en tasques agrícoles mitjançant ús del foc

S’amplia de manera excepcional el període de crema de residus vegetals generats en tasques agrícoles mitjançant ús del foc

S'amplia, de manera excepcional i fins al 16 de juny de 2023 inclusivament, el període de crema de residus vegetals generats en tasques agrícoles situats en els terrenys confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres de terrenys forestals, establit en l’annex III (Condicions mínimes per a la realització de cremes de residus agrícoles i forestals, mitjançant l’ús del foc en terreny forestal o en la zona d’influència forestal) de la Resolució de 10 de febrer de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (DOGV 9540, 23.02.2023) 

Aquesta resolució substitueix l’autorització de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals a la qual fa referència l’apartat 3 de l’annex III de la Resolució de 10 de febrer de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per al període de vigència d’aquesta resolució.