novetats

Qualitat Ambiental

Ves enrere PRESENTACIÓ DE MEMÒRIES ANUALS DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS

PRESENTACIÓ DE MEMÒRIES ANUALS DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS

S'amplia el termini de presentació de les memòries anuals de productors i gestors de residus. La memòria resum de la informació continguda en l'arxiu cronològic corresponent a l'any 2022 haurà de presentar-se abans de l'1 d'abril de 2023. 

Per a la presentació de les memòries resum dels transportistes, negociants i agents de residus perillosos, haurà de seguir-se el procediment general, en el següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18490&version=amp