novetats

Prevenció d'Incendis Forestals i Sensibilització

Ves enrere Convocades les subvencions destinades al control de la vegetació natural mitjançant l’aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals en l’exercici 2023

Convocades les subvencions destinades al control de la vegetació natural mitjançant l’aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals en l’exercici 2023

Obre termini

Es convoquen, per a l’exercici 2023, les subvencions destinades al control de la vegetació natural mitjançant l’aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana, les bases reguladores de la qual estan contingudes en l’Ordre 9/2022, de 21 de juny, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Les zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals estaran establides en la planificació aprovada de prevenció d’incendis forestals (plans de demarcació, plans de parcs naturals, plans locals de prevenció d’incendis forestals), o bé en qualsevol instrument tècnic de gestió forestal aprovat.

A l’efecte d’aquesta convocatòria, seran subvencionables les activitats de pasturatge de bestiar oví, caprí, equí i/o boví en extensiu en les zones estratègiques de gestió següents:

a) Àrees de tallafocs existents i futures de la Comunitat Valenciana, establides en plans o projectes aprovats per l’administració competent, definides en l’apartat anterior, que requerisquen un manteniment mitjançant desbrossaments. 

b) Àrees i punts estratègics de gestió.

c) Zones humides catalogades: en aquestes zones no serà necessari que les àrees de tallafocs, i àrees i punts estratègics estiguen executades, sinó que el manteniment de la vegetació es realitze en les zones establides en els diferents plans de prevenció d’incendis.

d) Forests gestionades per la Generalitat Valenciana.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds per a l’exercici 2023 serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Num. 9572 de 12.04.2023).