novetats

Medi Natural

Ves enrere APROVAT EL PLA D'ORDENACIÓ DELS RECURSOS FORESTALS DE XÀTIVA (VALÈNCIA)

APROVAT EL PLA D'ORDENACIÓ DELS RECURSOS FORESTALS DE XÀTIVA (VALÈNCIA)

S'ha publicat en el DOGV 9524 de data 01.02.2023, l'aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Forestals (PORF) de la demarcació de Xàtiva (València).

El PORF és l'instrument de planificació sectorial en matèria forestal, que constitueix el desenvolupament operatiu del Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) a una escala de major concreció.

La documentació del PORF de la demarcació de Xàtiva es pot consultar en el següent enllaç:

https://agroambient.gva.es/va/web/medio-natural/porf-demarcaciones-forestales