detall nota de premsa

Emergència Climàtica autoritza el desmantellament del forn de ciment gris a Buñol i la nova autorització d'operació de la fàbrica

23/10/2021

- La Comissió Tècnica d'Anàlisi Ambiental Integrada aprova l'autorització ambiental integrada
- En el procediment, s'han estimat sis noves al·legacions de les associacions ambientals i entitats locals i comarcals interessades, així com sis noves al·legacions de l'empresaLa Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a través de la comissió tècnica d'anàlisi ambiental integrada, ha aprovat el nou règim de funcionament de la cimentera de Buñol, mitjançant la nova autorització ambiental integrada. Es dona així compliment, entre d'altres, al requisit de la UE de renovació d'aquesta autorització.

En l'actualitat, l'empresa ja es troba en fase de desmuntatge de la línia de ciment gris, tal com s'incorpora en l'autorització.

En el procediment s'han estimat sis noves al·legacions de les associacions ecologistes i de la comarca, així com sis noves al·legacions de l'empresa propietària, a més de mantindre com a millor tècnica disponible la necessitat d'incorporar nous equips per al control d'emissions a l'atmosfera.

L'autorització evacuada implicarà la reducció de la combustió de coc de petroli en unes 374.000 tones anuals en règim nominal de funcionament de les instal·lacions, la qual cosa implica una reducció de més d'1.000.000 de tones de CO2 equivalent anuals.

Cal recordar que, per a l'evacuació d'aquest expedient, es va realitzar una nova declaració d'impacte ambiental que es va signar el 20 de desembre de 2018 i es va publicar en el DOGV el 18 de març de 2019, per a donar seguretat jurídica a totes les parts. La proposta evacuada impedeix, així mateix, la valorització energètica de residus d'elevada perillositat, a l'empara del que preveu el Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana, Decret del Consell de 5 d'abril de 2019, publicat en el DOGV de 26 d'abril de 2019, segons l'article 28.k d'aquest.

Igualment, com a novetat, s'obliga la multinacional titular de l'explotació a dur a terme anàlisis periòdiques de sòls en l'entorn, igual que altres renovacions d'autoritzacions industrials semblants del sector.

L'operativa de les instal·lacions fabrils quedarà ara a través del forn i la línia de ciment blanc. Així mateix, Cemex mantindrà a la zona, entre d'altres, l'activitat de la pedrera així com els laboratoris.

Al procediment, ja de resolució, queda encara una fase final de recurs de reposició davant de la Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.