detall nota de premsa

Agricultura presenta el programa d'enquestes Biopon que verificarà les mesures de bioseguretat i del codi de bones pràctiques d'higiene en granges de gallines ponedores

09/06/2021
Agricultura presenta el programa d"enquestes Biopon que verificarà les mesures de bioseguretat i del codi de bones pràctiques d"higiene en granges...

- El projecte s'emmarca dins del Programa Nacional de Control de la Salmonel·la
- Un total de 75 explotacions de gallines ponedores de la Comunitat Valenciana participaran en aquest estudi de verificació/b>


La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica presenta el Programa d'enquestes Biopon per a la verificació de les mesures de bioseguretat i de la correcta implantació del codi de bones pràctiques d'higiene de les granges de gallines ponedores de la Comunitat Valenciana, emmarcat dins del Programa nacional de control de salmonel·la.

Un total de 75 explotacions de gallines ponedores de la Comunitat Valenciana formaran part d'aquest estudi de verificació desenvolupat per personal tècnic del Centre de Qualitat Avícola de la Comunitat Valenciana (CECAV), que serà l'encarregat de verificar les mesures de bioseguretat una vegada a l'any, seguint el protocol específic per a explotacions de gallines ponedores.

A més de la verificació de les mesures de bioseguretat, el personal del CECAV realitzarà un control sobre la correcta implantació en l'explotació del codi de bones pràctiques d'higiene a fi de complir l'objectiu del Programa Nacional de Control de Salmonel·la, i es durà a terme una investigació epidemiològica per a tractar d'identificar-ne la causa a fi de detectar la font de la infecció.

Les dades recopilades tant en les enquestes com en el control de la correcta implantació en l'explotació del codi de bones pràctiques d'higiene, com de les investigacions epidemiològiques, seran proporcionades a la Conselleria d'Agricultura i al titular de l'explotació mitjançant un informe tècnic.

En el cas que en el curs d'una inspecció es detecten deficiències en aquestes mesures de bioseguretat o en el codi de bones pràctiques d'higiene, aquestes s'indicaran en l'informe tècnic perquè la Conselleria d'Agricultura pose en coneixement del titular de l'explotació aquestes deficiències i procedisca a esmenar-les.

El director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antonio Quintana, ha explicat que l'objectiu principal d'aquest projecte "és elevar l'estatus sanitari de les granges productores d'ous de la Comunitat Valenciana" i ha volgut posar en valor "la importància que té per a la Generalitat el sector avícola valencià".

El director general també ha assenyalat que en funció dels resultats, "aquesta experiència podria ser traslladada a altres sectors productors de la Comunitat Valenciana".

Arxius relacionats