detall nota de premsa

La Conselleria d'Agricultura atén la petició del sector i sol·licita al govern central que incloga la totalitat de les millores fiscals demandades el febrer

13/05/2021

- Remet un nou informe al Ministeri d'Agricultura en què demana la inclusió de determinats punts que no s'arrepleguen en l'orde publicada per Hisenda el mes passat
- L'estalvi fiscal derivat de la reducció de la base imposable per als agricultors i agricultores valencians, després de les rebaixes ja aprovades per l'executiu, supera els 92 milions d'eurosLa Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica s'ha posat novament en contacte amb el Ministeri d'Agricultura per a sol·licitar-li que trasllade al seu torn al Ministeri d'Hisenda la petició perquè incloga la totalitat de les millores fiscals per al sector agrari valencià que ja van ser demandades el passat mes de febrer després de les reunions preparatòries sobre aquest punt mantingudes per responsables de la Conselleria mateixa i de les organitzacions agràries.

L'ordre d'Hisenda, publicada el passat 28 d'abril en el BOE, arreplegava bona part de les propostes en matèria tributària plantejades per la Generalitat per a beneficiar els agricultors els cultius dels quals s'hagueren vist afectats negativament per circumstàncies excepcionals, bé d'orde climàtic, bé d'altres factors com la conjuntura adversa derivada de la COVID.

No obstant això, en la disposició referida d'Hisenda van quedar excloses certes peticions, tant sobre el valor de la quantia de la reducció de mòduls com relatives a determinats productes i zones susceptibles de veure's afavorides per aquestes millores fiscals. Per això, la Conselleria d'Agricultura, seguint les reclamacions del sector agrari mateix al respecte, s'ha dirigit una altra vegada al govern espanyol per a sol·licitar-li que esmene les carències detectades.

En concret, el secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Roger Llanes, ha remés una carta al subsecretari del Ministeri d'Agricultura, Luis Álvarez-Ossorio, en què, després d'assenyalar que "s'ha arreplegat en part la sol·licitud feta per la Conselleria" en matèria fiscal per a les activitats agrícoles, exposa de manera detallada les reduccions tributàries que no han sigut tingudes en compte i alhora demana que es prenguen en consideració les circumstàncies exposades i siguen ateses degudament.

A la missiva de Llanes s'adjunta un exhaustiu i detallat informe del Servei d'Estudis de la Conselleria d'Agricultura en què es dona compte de tots i cadascun dels aspectes que van ser sol·licitats per la Generalitat per a millorar les condicions tributàries dels agricultors valencians i que no es van veure plasmats en l'orde d'Hisenda del passat mes d'abril.

Estalvi fiscal

Així mateix, en el document elaborat pel Servei d'Estudis es destaca que enguany l'estalvi fiscal derivat de la reducció de la base imposable per al sector agrari valencià supera els 92 milions d'euros.

En aquesta quantia global s'arreplega tant l'impacte de la reducció del rendiment net aplicat a l'activitat agrària, que va ser del 20 % en lloc del 5 % habitual, amb la finalitat d'alleujar la situació negativa causada per l'emergència sanitària de la COVID, com les rebaixes, ja aprovades per Hisenda, i motivades per diverses causes excepcionals.

En el primer cas, l'informe xifra l'estalvi fiscal resultant per als agricultors i agricultores i ramaders i ramaderes valencians en 57,7 milions, mentre que en el segon el quantifica en 34,3 milions.