detall nota de premsa

La Conselleria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica encara el tancament de la campanya d'estiu de prevenció d'incendis amb la millor dada de l'històric

11/09/2020

- La Comunitat registra, des que va començar l'any, 56 incendis forestals menys respecte al mateix període de l'any passat. La xifra, fins al moment, representa un 25 % menys que en 2019 i un 36 % menys si la comparem amb les dades dels últims 10 anys
- El director general de Prevenció d'Incendis, Diego Marín, fa balanç del treball continu i assenyala el treball dels professionals en la informació i la formació dels usuaris del territori forestal, la planificació en la vigilància i la resposta, junt amb l'ordenació del terreny i la climatologiaLa Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica encara el tancament de la campanya d'estiu de prevenció d'incendis amb 56 incendis forestals menys respecte a l'any passat, una xifra que es tradueix en la millor dada de l'històric per segon any consecutiu.

Des de principi d'any, la Comunitat Valenciana ha registrat 169 incendis forestals, enfront dels 225 del mateix període de l'any passat. La xifra, fins al moment, representa un 25 % menys que en 2019 i un 36 % inferior si la comparem amb les dades dels últims 10 anys.

El director general de Prevenció d'Incendis, Diego Marín, ha posat l'accent en el "treball continu, 365 dies a l'any" en matèria de prevenció, encara que sense oblidar que l'estiu és una època marcada per l'alt risc existent.

"De moment, l'estadística oficial d'incendis de 2020 ens fa ser relativament optimistes, ja que ens situem per davall de la mitjana en aquesta època de l'any tant en nombre d'incendis com en superfície cremada", ha assenyalat, al mateix temps que s'ha mostrat prudent en el balanç provisional.

Marín ha assenyalat el treball essencial dels prop de 800 professionals ?entre tècnics, agents mediambientals i personal del Servei de Vigilància Preventiva? en la informació i la formació dels usuaris del terreny forestal, la planificació en la vigilància i la resposta i l'ordenació del territori; un conjunt de factors que ha contribuït, junt amb la climatologia, a obtindre les xifres exposades.

Les dues línies bàsiques per a la planificació en matèria d'incendis forestals són evitar la iniciació de l'incendi i, en cas que es produïsca, minimitzar els efectes de la propagació d'aquest, actuant en els elements que afavoreixen que es reduïsca la superfície afectada. Sobre aquests dos principis es basen les accions i les estratègies que desenvolupa el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals.

El director general, que ha defensat "no abaixar la guàrdia i continuar treballant en la senda de la progressiva reducció", ha desgranat algunes de les mesures que s'han implantat en matèria de prevenció d'incendis per a fer front a la temporada estival com el "reforç amb personal tècnic de la Unitat Tècnica 902 i del Sistema Integrat de Gestió d'Incendis Forestals (SIGIF), ja que són pilars fonamentals de tot l'operatiu de prevenció d'incendis".

S'ha referit, a més, a les 10 brigades forestals que durant el mes de juliol es van encarregar de la gestió i l'eliminació de la biomassa procedent de treballs forestals de prevenció d'incendis en zones de seguretat d'observatoris forestals, depòsits d'aigua, faixes auxiliars en pistes forestals d'accés a observatoris, depòsits, instal·lacions recreatives o qualsevol altra infraestructura de prevenció d'incendis.

Respecte a la vigilància, ha explicat que s'ha augmentat el període de permanència de més d'una dotzena d'observatoris forestals, a més d'incrementar les unitats de prevenció a 66 amb la incorporació de dues noves a Cortes de Arenoso i Sant Vicent de Cortes (Castelló) i afegir-hi noves infraestructures com l'Observatori de Desert de les Palmes i la profunda remodelació del situat a la Font Roja, "amb la finalitat de millorar les condicions i la capacitat de visió del territori".

A més, s'ha prolongat la permanència de les unitats de trituració de biomassa amb la finalitat de col·laborar amb els agricultors dels parcs naturals d'Irta, Desert de les Palmes, Espadà, Calderona, Font Roja i Mariola en una alternativa al foc per a eliminar les restes vegetals.

Quant a les actuacions en matèria de prevenció de la propagació d'un incendi forestal, es treballa en la xarxa d'àrees tallafocs, en el manteniment i la conservació de depòsits d'aigua, i en el condicionament i la millora de diverses infraestructures de suport a la gestió, la prevenció i l'extinció d'incendis forestals, com són la xarxa de camins i pistes forestals que permeten la vigilància i la detecció d'incendis, així com un accés ràpid als mitjans terrestres.

En aquest sentit, s'han destinat més de 4,9 milions d'euros en obres d'emergència per a la reparació i la recuperació dels camins i les pistes forestals afectats pels temporals violents de pluja de setembre 2019 i de gener 2020, amb càrrec a la Generalitat i al Ministeri d'Agricultura.