Informe de conjuntura i seguiment de la sequera

Informes de conjuntura i seguiment 2023

Informes de conjuntura i seguiment 2023

CONJUNTURA AGRÀRIA I SEGUIMENT DE LA SEQUERA 2023

En aquest apartat es realitza una breu anàlisi sobre l'evolució de la meteorologia i la sequera, així com, la situació dels conques hidrogràfiques i l'evolució dels principals cultius de la Comunitat Valenciana en el mes corresponent.

  C.VALENCIANA ALACANT CASTELLÓ VALÈNCIA
Gener 2023 * *
Febrer 2023
Març 2023  
Abril 2023     ​ ​
Maig 2023        
Juny 2023        
Juliol 2023        
Agost 2023        
Setembre 2023        
Octubre 2023        
Novembre 2023        
Desembre 2023        

 

* Document provisionalment en castellà