Audiència i Informació Pública

Processos oberts

Ves enrere Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a entitats destinades a la realització de projectes de sensibilització i educació ambiental en acció climàtica, a la Comunitat Valenciana

Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a entitats destinades a la realització de projectes de sensibilització i educació ambiental en acció climàtica, a la Comunitat Valenciana

Termini en informació pública (s'inicia el 16 de març de 2023 i finalitza el 24 de març de 2023 inclusivament) en compliment de l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques i l'article 25 del Decret 105/2017, de 28 de juliol del Consell de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, en matèria de Transparència, Bon Govern i Participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Listado documentos