Audiència i Informació Pública

Processos oberts

Projecte de Decret del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Valenciana de Canvi Climàtic.

Termini en informació pública (del 7 de juny de 2023 al 7 de juliol de 2023 inclusivament), d'acord amb allò que estableixen els articles 14 i 16 de la Llei 4/2023, de 13 d'abril, de la...

Modificació de l'article 46 de la Llei 3/2014, de 11 de juliol, de Vies Pecuaries de la Comunitat Valenciana

Documents Listado documentos ../file-system/small/pdf ANEXO CASTELLANO VIAS PECUARIAS CAST.pdf ../file-system/small/pdf ANEXO VIAS PECUARIAS VALENCIANO (1).pdf

modificació de l'article 59 de la Llei 11/1994, de 27 de diciembre, de Espais Naturals Protegits

Amb la finalitat de donar publicitat a les propostes de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a la seua inclusió en l'Avantprojecte de...