Organismes

Portals

Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

« Ves enrere

Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula la Reserva Marina d'Interés Pesquer de la Serra d'Irta i es defineix la seua delimitació i usos permesos

Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula la Reserva Marina d'Interés Pesquer de la Serra d'Irta i es defineix la seua delimitació i usos permesos

Termini en consulta pública des del 22 de maig de 2021 fins al 10 de juny de 2021 inclusivament, en compliment de l'article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Documents

Listado Documentos