Organismes

Portals

Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Projecte de Decret de conservació de prades de fanerògames marines en la Comunitat Valenciana

Projecte de Decret de conservació de prades de fanerògames marines en la Comunitat Valenciana

Termini en consulta pública des del 8 de maig de 2021 fins al 27 de maig de 2021 inclusivament, en compliment de l'article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Documents

Listado Documentos