Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Projecte de Decret ____/___, de____de ____ del Consell, de declaració del Paratje Natural Municipal ROMEU, al terme municipal de Sagut

Termini en consulta pública des del 21 de març de 2023 fins al 20 d'abril de 2023 inclusivament, en compliment de l'article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es...