Organismes

Portals

Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Avantprojecte de Llei de creació de l'Agència Valenciana de Canvi Climàtic

Termini en consulta pública des del 10 de setembre de 2021 fins al 29 de setembre de 2021 inclusivament, en compliment de l'article 25.4...