CAPMA

CAPMA

El Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient va ser creat pel Decret 242/1993, de 7 de desembre, del Consell, amb la finalitat de donar llit a les preocupacions i interessos dels col·lectius socials i professionals en matèria de medi ambient i qualitat de vida, facilitant d'aquesta manera la participació social.

 

Mitjançant el Decret 2/2004, de 16 de gener, el Consell es va aprovar una revisió de la seua composició i funcionament per a adequar-se a la nova organització de l'Administració de la Generalitat establida pel Decret 7/2003, de 21 de juny, del President de la Generalitat; i la Integració en el Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient de les competències del Consell Forestal de la Comunitat Valenciana, com a òrgan de caràcter consultiu en matèria forestal, d'acord amb el que s'estableix en l'article 60 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.

 

Posteriorment el DECRET 5/2016, de 22 de gener, del Consell, pel qual es regula el Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient, modifica de nou el CAPMA perquè es crea la Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana com a òrgan de participació, informació i consulta en aquesta matèria, mitjançant el Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana; i la nova organització de l'Administració de la Generalitat aprovada pel Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, que assigna les competències de medi ambient a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,

 

NORMES DE FUNCIONAMENT CAPMA s'aproven en la sessió de 3 de novembre de 2016 del CAPMA. No es publiquen

 

REUNIONS DEL CAPMA

 

19-01-2016

03-11-2016

19-01-2017

13-07-2017

04-12-2017

31-05-2018

20-12-2018

28-05-2019