Dia anterior dilluns, 1 març 2021 Dia següent

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

09:00

Reunió

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió telemática "Model Híbrid Estació de Llutxent" amb la DG Política Agraria Comuna i DG Desenvolupament Rural.

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

09:30

Reunió

Reunió telemàtica Model Hibrid Estació de Llutxent

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

09:30

Reunió

Reunió telemàtica Model Hibrid Estació de Llutxent

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

09:45

Reunió

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Director de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

09:45

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

09:45

Reunió

Consell Direcció Secretaria Autonòmica Emergencia climàtica

València (València)

Director General de Transició Ecològica

09:45

Reunió

Reunió Consell de Direcció de la SA

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

09:45

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció Secretaria Autonòmica

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10:00

Visita

Visita als laboratoris del Departament de Fisiologia, Genètica i Microbiologia de la Universitat d'Alacant.

Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

10:00

Visita

Visita als laboratoris del Departament de Fisiologia, Genètica i Microbiologia de la Universitat d'Alacant.

Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

10:15

Reunió

Reunió telemàtica amb Sostdirector y Cap de Servei STT

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:30

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Dénia

Alacant (Alacant)

Director de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

11:30

Reunió

Ajuntament de Denia

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

12:30

Visita

Visita instal·lació bomba d'aigua fotovoltaica.

Tàrbena (Alacant)

Director de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

12:30

Reunió

PORN Turia i ordre nivell Albufera

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

12:30

Reunió

Reunió subsecretaria Justicia. Plan Agiliza

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

12:30

Reunió

Reunió Grup de Treball Agiliza Medi Ambient

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

13:15

Reunió

Reunió amb el D.G. de Medi Natural

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

14:00

Reunió

Reunió amb membres de AVA-ASAJA

València (València)