Dia anterior dimarts, 23 febrer 2021 Dia següent

Director de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

10:00

Reunió

Reunió amb Gerardo Urios

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

10:00

Reunió

Reunió Séquia Reial del Xúquer

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

10:00

Reunió

Reunió telemàtica Comissió Coordinadora d'Investigació Agrària

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10:30

Visita

Visita a tenda Mercadona (Estratègia 6.25)

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

10:30

Visita

Visita a tenda Mercadona (Estrategia 6.25)

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

11:00

Reunió

Reunió amb el President de la Confederació Hidrogràfica del Segura

Orihuela (Alacant)

Directora General del Canvi Climàtic

11:00

Reunió

Grup de treball PIMA Canvi Climàtic

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

12:00

Reunió

Reunió amb la DG Política Agraria Comuna: Pla Temporal SSTT. (Videoconferencia)

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

12:00

Reunió

Reunió telemàtica amb el Sotssecretari de la Conselleria

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

12:00

Altres

Taller online Projecte ARCH "Índexs agroclimàtics i bioclimàtics"

València (València)

Director de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

12:30

Reunió

Reunió amb Esther Díez, regidora de Medi Ambient de Elche

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de l'Entitat Publica de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR), per videoconferència.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració l'EPSAR

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

13:00

Reunió

Reunió telemàtica PAC amb CCAA

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració EPSAR

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Per videoconferència, reunió del Patronat del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM)

València (València)

Director de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió Patronato CEAM

València (València)

Directora Financiera de la Fundació de la CV Centre d'Estudis Ambientals del Mediterràni (CEAM)

17:00

Reunió

Reunió per videoconferència del Patronat de la Fundació CEAM.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

18:00

Reunió

Reunió MDI Energia Renovable

València (València)