Dia anterior dimecres, 19 gener 2022 Dia següent

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

09:00

Reunió

Encomanes de Gestió

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

09:00

Reunió

Reunió Encomanes de Gestió

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

09:00

Reunió

Reunió amb el Comisaari d'Aigües de la CHJ

València (València)

Director General de Transició Ecològica

09:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista en Radio Plaza

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

09:00

Reunió

Encomandes de Gestió

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

09:00

Reunió

Reunió Encomanes de Gestió

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

10:00

Reunió

Reunió amb la Plataforma Forestal Valenciana i AMUFOR

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

10:00

Reunió

Reunió amb AMUFOR i el D.G. del Medi natural

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

10:00

Reunió

Reunió Comunitat de Regants de Villena

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

11:00

Reunió

Consell Assessor de Ramaderia. Videoconferència

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió amb la secretària autonòmica de Cultura i Esport

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Consell Assessor de l'Agència d'Informació i Control Alimentari (VIDEOCONFERENCIA)

València (València)

Director General de Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus, S.A. d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, D.G. de Trasició Ecològica, Per tractar del tema: BIC i energies renovables

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Assessor de Ramaderia

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

12:00

Reunió

Reunió amb la directora general d'Indústria, Energia i Mines

València (València)

Director General de Transició Ecològica

12:00

Reunió

Reunió amb D.G. de Medi Natural, D.G. d'Industria, Energia i Mines, Cap de Servei Ordenació i Gestió Forestal

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

13:00

Reunió

Reunió amb el president de Fontestad SA

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió Comissió Interdepartamental de Coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Videoconferència

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

13:00

Reunió

Reunió amb director general de Qualitat i Educació Ambiental, la cap de servici d'Impacte Ambiental y la cap de servici de Gestió d'Espais Naturals Protegits

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

13:00

Reunió

Reunió amb el president de Fontesta Reunión con el presidente de Fontestad SA Reunió am el president de Fontestad SA

València (València)

Director General de Transició Ecològica

16:00

Reunió

Podcasts sobre Economía Circular i Desenvolupament sostenible

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

16:30

Reunió

Consell Assessor de Pesca. Videoconferència

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Assessor de Pesca

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

17:00

Reunió

Reunió amb les secretàries de Política Territorial i Economia Sostenible

València (València)