Organismes

Portals

Affichage de contenus web

Estadístiques agrícoles

Superfícies i produccions de la Comunitat Valenciana (Principals cultius)
(Les dades corresponents a anys anteriors estan disponibles a l'apartat Publicacions - Informes del Sector Agrari)

 

Superfícies de cultius per municipis
(Advertiment: La informació recollida a estos quadres es una estimació. No té caràcter d'estadística oficial)

 
Mapes interactius de cítrics per municipis 
(Advertiment: La informació recollida en aquests mapes és una estimació. No té caràcter d'estadística oficial)
 
 
Mapes interactius de superfícies declarades en REGEPA 
(La informació recollida en aquests mapes procedeix del Registre General de la Producció Agrícola)