Web Content Display

Seguretat i control de mitjans de producció ramadera

La Unitat d'Anàlisi en Sanitat Animal (UASA) és la Secció adscrita al Servei de Seguretat i Control de la Producció Agrària que té com a missió la realització de les activitats analítiques que es desprenen del compliment dels Programes Nacionals de Control de Malalties publicats pel Ministeri d'Agricultura, pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) en el seu Xarxa d'Alerta Sanitària (RASVE), les actuacions que es desprenen del compliment del Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària (PNCOCA) i el Pla Nacional Integral de Residus (PNIR).

Aquest Centre compleix amb la normativa europea en l'àmbit del Control Oficial i d'altres Activitats de Control Oficial encaminades a garantir el compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments animals i la normativa sobre sanitat animal i Benestar dels animals.

Per això el Laboratori està acredita per ENAC des de l'any 2009 amb el número d'expedient 755/LE1622.

 

Contacto:

UNITAT D' ANÀLISI DE SANIDAT ANIMAL (UASA)

C/Inginyer Manuel Soto,18

46024 València

Tél. 962939000

Fax.718910_fax@gva.es