Notícies

« Back

La restauració del riu Vaca, exemple de sinergia positiva entre institucions per a renaturalitzar el territori

La restauració del riu Vaca, exemple de sinergia positiva entre institucions per a renaturalitzar el territori

El diumenge 9 de maig diverses entitats de custòdia del territori i de voluntariat ambiental, a les quals va acompanyar el director tècnic de CIEF, van visitar les obres de restauració del riu Vaca, als termes municipals de Benifairó de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna. La renaturalització del riu es una iniciativa llançada per la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Benifairó, amb la participació de la Mancomunitat de la Valldigna, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Amb la retirada de les malles de geotèxtil (que han permès eliminar el canyar de l'espècie invasora Arundo donax que colonitzava massivament la llera del riu) i la plantació d'espècies pròpies de la vegetació de ribera fluvial s'ha pogut completar, després de més de 20 mesos, la restauració ecològica d'un primer tram del riu al terme de Benifairó. Al mateix temps, en dos nous trams, que corresponen als termes de Benifairó i de Tavernes, s'ha tallat el canyar i s'han instal·lat geotèxtils per tal d'eliminar-lo definitivament.

Els treballs de tall de canyar i instal·lació de cobertes tèxtils corren a càrrec de la Confederació Hidrogràfica, mentre que les plantacions les porta a terme una brigada de la Mancomunitat de la Valldigna amb les plantes que subministren els vivers del CIEF i el viver de planta dolça-aqüícola del Palmar, de la Conselleria. En el futur proper, la brigada de la Mancomunitat s'ocuparà del manteniment i la millora de la zona restaurada.

Seguir a @GVAcief