Participació

Xarxa de Voluntariat Ambiental-Forestal de la Comunitat Valenciana

Xarxa de Voluntariat Ambiental-Forestal de la Comunitat Valenciana

El voluntariat és un dels escenaris de participació més actius. Es desenvolupa mitjançant actuacions que realitzen persones de forma lliure i no remunerada i el seu objectiu és protegir i millorar la qualitat ambiental del territori i és una font d'aprenentatge i de creixement personal.

La Xarxa de Voluntariat Ambiental-Forestal de la Comunitat està formada per:
 

  • Ajuntaments
  • ONG's
  • Persones de manera individualitzada.


Reforç del voluntariat de vigilància d'incendis: augmentar la dotació de l'ordre d'ajudes a organitzacions i ajuntaments i creació d'un registre d'entitats. Potenciar, al seu torn, el voluntariat que es presta a través del servei del Pla de Vigilància Preventiva.

Voluntariat 2021

 

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2021

https://dogv.gva.es/datos/2021/03/12/pdf/2021_2366.pdf

Les bases reguladores de les quals estan contingudes en l'Ordre 21/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

http://dogv.gva.es/datos/2016/08/04/pdf/2016_6376.pdf

Les sol·licituds es poden tramitar telemàticament a través de l'enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=661&version=amp

 

Més informació