Visualització de contingut web

Dades de producció en establiments d'aqüicultura

Espècies Producció (tones)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anguila 260 260 317 300 186 261,428 369,73 399,15 199,73
Reig       60 545 257,065 343,38 350,61 789,58
Orada 2.778 3.873 5.496 4.213 6.652 6.507,02 6.254,06 5.237,74 5.985,54
Llobarro 497 376 508 589 1.657 1.336,11 1.252,45 1.255,01 2.098,98
Clòtxina 238 240 222 299 272 208,97 81,97 83,29 199,69
Ostra         3 2,69 8,19 4,95 4,37
Tilàpia 16 27 3 1          
Porc marí     120 120          
Petxina de pelegrí         0,005        
Petxina variada         0,31 0,74 1,37 0,23 0,40