Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Vegetació

Algarrobo
Exemplar de llentiscle (Pistacia lentiscus)

 

 

 Jara de Cartagena

Estepa de Cartagena en flor

 

En relació amb la vegetació, són les masses de pi blanc (Pinus halepensis) les que defineixen i caracteritzen el paisatge en l’àmbit del paratge; al sotabosc destaquen espècies com el coscoll (Quercus coccifera) i el llentiscle (Pistacia lentiscus), que configuren el típic matoll mediterrani existent en aquestes latituds.

 

Convé fer menció que a les proximitats del paratge es va localitzar un únic exemplar, molt envellit, de l’estepa de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis), una de les dos úniques espècies valencianes de plantes en perill d'extinció, incloses dins del catàlec nacional d'espècies amenaçades.

 

L'estepa de Cartagena només té a Espanya dos poblacions naturals: una en el Pla del Beal (Cartagena), amb 28 individus i una altra en La Pobla de Vallbona (València), formada per un sol exemplar.

 

Per a reforçar estes poblacions la conselleria competent en temes de biodiversitat i l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) han realitzat una plantació de l'espècie en distintes zones de la Calderona i en el paratge de La Manguilla.