Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Natura - Fauna

Sargantana cendrosa

 

Perdiu (foto: Tasio)

Respecte a la fauna, es troba ben representat el grup dels rèptils, que es veuen afavorits per les característiques climàtiques i fisiogràfiques del medi. Entre els saures es poden citar com a propis d'aquest ambient el dragó comú (Tarentola mauritanica), el dragó rosat (Hemidactylus turcicus), la sargantana cendrosa (Psammodromus hispanicus) i el fardatxo (Lacerta lepida). Entre els ofidis, mencionar per la relativa abundància, afavorida per la proximitat de camps de cultiu, la colobra bastarda (Malpolon monspessulanus).

 

L'avifauna del paratge ve caracteritzada per espècies que nien al sòl ocultes entre el matoll baix, com les cogullades (Galerida cristata i G. theklae), el còlit ros (Oenanthe hispanica), la perdiu (Alectoris rufa) o el cotoliu (Lullula arborea). A les zones d'influència humana alberga espècies més antropòfiles, com són l'òliba (Tyto alba), el mussol comú (Athene noctua), el verderol (Carduelis chloris) o la cadernera (Carduelis carduelis).

 

Quant als mamífers, destacar entre els carnívors la presència esporàdica de la rabosa (Vulpes vulpes) i la geneta (Genetta genetta). Entre els lagomorfs es poden trobar tant el conill (Oryctolagus cuniculus) com la llebre (Lepus capensis), que busca espais més oberts que el conill.