Visualització de contingut web

Promoció agroalimentària

Una de les característiques de la indústria agroalimentària de la Comunitat Valenciana és la seua gran vocació exportadora. Les empreses agroalimentàries de la nostra Comunitat es mostren com a empreses potents a l'exterior i amb gran capacitat de generació d'ocupació i oportunitats, dins i fora del nostre territori.

Per això, un dels puntals fonamentals de la política del Govern de la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, és el suport i reforç de les estratègies de promoció del sector agroalimentari, per mitjà de l'impuls i l'aposta per la participació en certàmens nacionals i internacionals, la realització de congressos i seminaris o la posada en marxa de campanyes de promoció de producte.

La internacionalització dels nostres productes és una intensa labor que des de l'Administració autonòmica duem a terme en col·laboració amb el teixit empresarial agroalimentari de la Comunitat Valenciana, per a oferir i donar a conéixer la variada oferta i d'excel·lent qualitat que ens caracteritza, com també per a guanyar nous mercats i generar potencials consumidors dels nostres productes.