Visualització de contingut web

Figures de qualitat

A la Comunitat Valenciana gaudim d'una producció agrària obtinguda amb les premisses d'identitat, qualitat i distinció que, degudament preparada i transformada, proporciona una alimentació variada, saludable i equilibrada.

Estos productes són la base de la dieta mediterrània i configuren un model alimentari propi, però reconegut, apreciat i difós a la resta del món que aglutina valors i atributs com ara la seguretat, la traçabilitat, la cultura o la gastronomia i, en definitiva, una diferenciació que fa ampliar les cotes de mercat.

Esta posada en valor dels productes fa que les marques de qualitat de la Comunitat Valenciana, a través dels consells reguladors de la Comunitat Valenciana, constituïsquen una de les riqueses gastronòmiques més singulars del nostre territori.

A més de revalorar el producte, revitalitzen les nostres zones de producció i il·lusionen els nostres agricultors, que troben en les denominacions d'origen el reconeixement a la tradició i el saber fer mil·lenari.

La protecció i el control amb què les denominacions d'origen emparen les produccions garantixen una traçabilitat i una seguretat en els sistemes i productes que es traduïx en una projecció comercial més gran.

A continuació s'adjunta el Plec de condicions i Document únic de la DOP Granada Mollar De/Granada De. Es tracta dels documents en què vénen definits els paràmetres que han de complir els fruits certificats i que es caracteritzen per posseir unes qualitats especials lligades, entre altres aspectes, al mig en què es produïxen.

Es procedix a publicar el Plec de Condicions i Document Únic de la IGP Castelló. Esta Indicació Geogràfica Protegida vínica empara uns vins tradicionalment reconeguts pel seu prestigi i qualitat, produïts en aquelles poblacions de la província de Castelló indicades en els documents adjunts.