Visualització de contingut web

Àmbit d'actuació

La Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna recolza a les empreses agroalimentàries de la Comunitat en la promoció dels productes en els diferents mercats, tant a nivell nacional com internacional, a través de diversos instruments com ara les ordes d'ajuda a la qualitat i a la promoció, així com organitzant els pavellons institucionals i de les empreses en les fires monogràfiques i multisectorials.

A més, esta direcció, a través del Servici de Qualitat Agroalimentària, gestiona les figures de qualitat, tant en l'obtenció de la certificació de qualitat com en la gestió i promoció de les marques CV, Denominacions d'Origen Protegides i Indicacions Geogràfiques Protegides.

Desenvolupar noves estratègies comercials i promocionar els nostres productes en mercats emergents són accions fonamentals per a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ja que contribuïxen a enfortir el present i el futur de les empreses agroalimentàries.

Comptem amb una oferta agroalimentària rica, variada i d'excel.lent qualitat, que és reconeguda i apreciada en tot el món, i per això gran part de l'esforç de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en este sentit es dirigix a intensificar la tasca de revaloració de les nostres produccions locals.

Treballem braç a braç amb tots els agents del sector agrari, amb l'objectiu últim d'oferir i donar a conéixer la gran oferta diversificada que caracteritza la producció agrària de la Comunitat Valenciana.