Visualització de contingut web

Què és Llars Verdes?

"Llars Verdes" és un projecte educatiu dirigit a les famílies, amb el qual se pretén promoure hàbits quotidians més responsables amb el medi
ambient.

"Llars Verdes" s'inscriu dins del programa "Hogares Verdes", un projecte educatiu del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, desenvolupat pel CENEAM, que es realitza des de fa 4 anys.

El programa s'articula a través de la participació de famílies, a les quals es plantegen una sèrie d'objectius o reptes ambientals que han de ser aconseguits de manera conjunta a les llars participants (estalvi d'aigua i energia,  reducció de residus, etc.) Aquests reptes s'estableixen a partir de la realització d'una auditoria ambiental inicial de cadascuna de les llars (a través dels consums coneguts d'aigua, electricitat, gas, etc.).

Al llarg del procés s'assessora i es presta suport tècnic de diverses formes a les famílies, perquè puguen assolir els objectius específics que es plantegen. Per acabar, es realitza de nou una auditoria final per tal d'avaluar el procés i veure si realment s'han produït reduccions en els consums.
"Llars Verdes" és un programa dirigit a famílies preocupades per l'impacte ambiental i social de les seues decisions i hàbits quotidians a les quals s'acompanya en un procés de canvi cap a una gestió més responsable de la seua llar:

  • Promovent l'autocontrol del consum domèstic d'aigua i energia.
  • Introduint mesures i comportaments estalviadors i d'eficiència.
  • Ajudant a fer una compra més ètica i més ecològica.

La filosofia de fons és acompanyar i animar en un recorregut temporal, les persones que desitgen adoptar opcions més sostenibles i que, en la pràctica, troben multitud de dificultats per a traduir la seua sensibilitat en avanços tangibles.