Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Neumáticos fuera de uso

Publicació que presenta els principals aspectes que configuren el nou règim jurídic aplicable als pneumàtics fora d'ús a la Comunitat Valenciana.
Inclou el text complet del Decret 2/2003, de 7 de gener, del Consell de la Generalitat regulador d'aquest tipus de residu.