Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Ley de Residuos de la Comunitat Valenciana: Guía para PYMES

Ley Residuos. Guía para PYMES

 

Publicació que presenta els principals aspectes que configuren el règim jurídic establit per la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus.

Qüestions com els diferents tipus de residus, la seua gestió, les obligacions de productors i gestors, els plans de prevenció i reducció i les competències entre les diferents administracions, s'aborden d'una manera sintètica i amb un llenguatge de fàcil comprensió, la qual cosa facilita l'aproximació al text legal i a les claus per a la seua interpretació.
 

Sol·liciteu-la en...