Visualització de contingut web

Guies de Bones Pràctiques Ambientals

Cada Guia es dividix en apartats, segons el tipus d'empresa o servici, que reflectixen les diferents àrees d'activitat i els diferents processos.

En estes, s'hi oferixen exemples d'impactes ambientals positius, quan les accions són correctes, i d'impactes negatius, quan les accions són incorrectes. A més, s'indiquen quines són les millors pràctiques a aplicar en cada àrea d'activitat o procés. 

 

Las buenas prácticas medioambientales en Metalmecánica Las buenas prácticas medioambientales en Artes Gráficas Las buenas prácticas medioambientales en Talleres Mecánicos
Las buenas prácticas medioambientales en el Transporte Las buenas prácticas medioambientales en el Mueble Las buenas prácticas medioambientales en el Calzado Las buenas prácticas medioambientales en la Cerámica
Las buenas prácticas medioambientales en el Comercio Las buenas rpácticas medioambientales en la Construcción Las buenas prácticas medioambientales en la Hostelería y Ocio Las buenas prácticas medioambientales en el Juguete
Las buenas prácticas medioambientales en el Textil LAs buenas prácticas medioambientales en el Plástico