Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Guía de suelos contaminados

Guia de sòls contaminats
 
 
 
El sòl constituïx un dels mitjans receptors de la contaminació més sensibles i vulnerables. La progressiva incorporació al nostre ordenament jurídic de normes establixen criteris homogenis que facilitaran en els pròxims anys una major protecció dels nostres sòls, la qual cosa suposa noves obligacions a tindre en compte per un gran nombre d'agents responsables dels sòls i la seua contaminació.
 
Esta guia té com a objecte la divulgació d'esta normativa, que afecta ja una quantitat molt important d'activitats i de sòls en el nostre territori