Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Guía de prevención y control de la contaminación acústica

Guia de Prevenció y Control de la Contaminació Acústica
 
Entre els molts problemes que afligixen al medi ambient, sobretot en les grans poblacions urbanes, tal vegada no s'ha prestat fins ara prou atenció a què suposa la contaminació acústica. I, no obstant, són molts els indicadors que mostren, amb dades d'una enorme contundència, la gravetat que esta qüestió revist en tots els països i especialment en els que han aconseguit unes cotes superiors de desenvolupament.
 
Este treball, significa un pas molt important en el coneixement detallat de la incidència que té la contaminació acústica en la Comunitat Valenciana. En ell s'arreplega amb una precisió i un rigor admirables, tant el marc normatiu que regix en ella el control de la contaminació acústica, com els mitjans articulats des de les institucions públiques per a combatre-la i previndre en un conjunt de municipis 132, en total de característiques distintes, a més d'una presentació del Pla Acústic d'Acció Autonòmica, que afecta la totalitat del territori valencià i amb el que, des de la Generalitat, i especialment des de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, es pretén ajudar a les administracions públiques i a les entitats privades per a aconseguir elevar el nivell de qualitat acústica del nostre entorn i amb això millorar l'àmbit vital dels ciutadans en un aspecte de gran transcendència per al repòs i l'equilibri psicològic.