Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Guía de contaminación acústica


 
La contaminació acústica s'ha convertit en un dels problemes mediambientals més importants en l'actualitat. En particular, en la Comunitat Valenciana, els estudis realitzats indiquen l'existència d'uns nivells de soroll que es troben per damunt dels límits màxims admissibles per organismes internacionals i per la Unió Europea.

El Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, establix les limitacions i mecanismes de control del soroll, excloent el soroll produït pels mitjans i per les infraestructures de transport.

Amb esta publicació es ressalten les claus de l'esmentat decret per a la seua correcta interpretació pels principals públics afectats, així facilitar a tots el seu compliment.