Visualització de contingut web

Guia

Aquesta guia pretén ser un manual pràctic on s'arrepleguen una sèrie de recomanacions generals que es poden aplicar al funcionament normal dels ports esportius de la Comunitat Valenciana. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora en la qualitat del medi ambient mitjançant la posada en pràctica d'una sèrie d'accions de senzilla aplicació que, al seu torn, enfortiran i milloraran la seua imatge i competitivitat. Està estructurada en 3 apartats corresponents a les àrees d'activitat en les instal·lacions d'un port esportiu: gestió general del port, instal·lacions i serveis, i usuaris. Es revisen els aspectes més rellevants quant a les possibles afeccions ambientals derivades dels processos i les activitats que es duen a terme i es recomanen bones pràctiques per a evitar o minimitzar tals afeccions.

Està dirigida a tot el personal i usuaris de les instal·lacions del port esportiu:

  • Personal portuari
  • Personal dels serveis i locals comercials existents
  • Propietaris i usuaris de les embarcacions

Descarregar pfd