Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Etiqueta Ecológica Europea

Etiqueta Ecológica Europea

Fullet que recull les característiques, els avantatges i els beneficis de l'etiqueta ecològica europea, els productes que la poden obtenir i com sol·licitar-la.

Més informació en…

europa.eu.int/comm/environment/ecolabel
www.eco-label.com

 

Sol·liciteu-la en...