Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Estudis Tecnologies Netes

           

Estudis publicats pel Centre de Tecnologies Netes:

 

§  Estudi de situació i prospectiu de les tecnologies netes de la Comunitat Valenciana  (gener 2008): es tracta d'una anàlisi per a conéixer les tecnologies netes més habituals dels sectors industrials més representatius de la Comunitat Valenciana (ceràmic, joguet, metal·lomecànic, calçat, fusta-moble i tèxtil).

 

§  Tecnologies netes i bones pràctiques en la gestió de vehicles al final de la seua vida útil en centres autoritzats de tractament de la Comunitat Valenciana (gener 2008): l'objectiu d'aquesta eina és permetre, tant als actuals centres autoritzats de tractament, com aquells que pretenguen iniciar la seua activitat en el futur, aconseguir les condicions administratives, tècniques i ambientals que garantisquen que les operacions de tractament dels vehicles al final de la seua vida útil es duguen a terme d'una manera sostenible, situant-los en una posició òptima per al compliment dels objectius ambientals a curt i llarg termini.

 

§  Estudi sobre tecnologies netes i bones pràctiques ambientals aplicables al sector turístic   (gener 2008): identificació i anàlisi de les principals tecnologies netes que s'implementen en el sector de l'hoteleria de la Comunitat Valenciana.

 

§  Tecnologies netes aplicables al sector del joguet (gener del 2008): identificació i anàlisi de les principals tecnologies netes que s'implementen en el sector del joguet de la Comunitat Valenciana.

 

§  Tecnologies netes aplicables al sector del tèxtil (gener de 2008): identificació i anàlisi de les principals tecnologies netes que s'implemen en el sector del tèxtil de la Comunitat Valenciana.