Visualització de contingut web

Estratègia Valenciana davant el Canvi Climàtic 2008-2012

Portada Estrategia

Estratègia Valenciana davant el Canvi  Climàtic  - 125 mesures per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic

El canvi climàtic és una realitat, ja està ací. Conviu amb nosaltres, i afecta les nostres vides i els llocs on vivim, i tindrà un fort impacte potencial en les condicions de vida de les generacions futures.

Així ho confirma el IV informe d'avaluació del Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC), reunit a València el passat mes de novembre de 2007, el qual apunta a l'activitat humana com a element clarament identificable i significatiu del procés d'escalfament global, en alliberar a l'atmosfera un excés de diòxid de carboni (CO2) i altres gasos d'efecte hivernacle.

Som conscients de l'amenaça i del potencial impacte en un territori tan vulnerable com el mediterrani. Per això, acceptant plenament la responsabilitat que assumeix la Generalitat en el marc de la lluita global contra les causes i efectes del canvi climàtic, fa temps que hem passat de les paraules a l'acció. El debat sobre la naturalesa del problema, les seues causes i conseqüències, no pot excusar la inacció. Per a això, la Comunitat Valenciana s'ha dotat d'un instrument que serà clau per a garantir el benestar social i econòmic futur, i ho fa de forma solidària amb el conjunt d'Espanya i en el context de la comunitat internacional. Aquest instrument es concreta en l'Estratègia valenciana davant del canvi climàtic.

Es tracta d'un document desenvolupat en el marc de la Comissió Delegada de Coordinació de Polítiques de Prevenció davant del Canvi Climàtic, presidida pel vicepresident primer del Consell, i en el si de la qual ha treballat una comissió interdepartamental amb participació activa de deu departaments del Consell amb responsabilitats en àmbits com l'energia, el transport, les obres públiques, el turisme, l'habitatge, l'acció social, l'agricultura o la salut pública, coordinats per la secretària autonòmica de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.

Una de les virtuts d'aquesta Estratègia és precisament la seua transversalitat la qual, complementada amb una acció pública i privada coordinada, constituirà la base per a avançar cap a un model valencià de desenvolupament social i econòmic menys intensiu en carboni, basat en pautes de producció i consum on l'estalvi, l'eficiència energètica i les energies renovables siguen elements naturals del sistema. Només així podrem frenar i minimitzar la nostra vulnerabilitat davant del canvi climàtic.

Per a això, l'Estratègia estableix una sèrie d'objectius clau: limitar les emissions dels gasos d'efecte hivernacle; augmentar la capacitat dels embornals de carboni; potenciar la I+D+i en canvi climàtic i energia neta; minimitzar els riscos del canvi climàtic sobre els recursos naturals, la salut de les persones i el benestar social en general.

Per a avançar cap a la consecució d'aquests objectius, l'estratègia estableix 125 mesures, accions tangibles i concretes dividides en vuit àrees d'actuació: cooperació i coordinació institucional; sectors difusos, embornals, captura i emmagatzemament de CO2; difusió i sensibilització; I+D+i, i mesures horitzontals i mesures d'adaptació.

L'Estratègia valenciana davant del canvi climàtic és, en suma, una eina per a passar de les paraules a l'acció, amb la qual el Consell ofereix a la societat valenciana, els agents socials i les seus institucions un instrument vàlid i eficaç per a preparar-se per i per a donar resposta a un dels majors problemes ambientals a què s'enfronta la societat del segle XXI.

Descarrega PDF (1,62 MB)