Visualització de contingut web

Del Municipio hacia la sostenibilidad

Des del municipi cap a la sostenibilitat
Ferramentes de treball
 
 
La present publicació pretén ser una resposta a la necessitat d'informació, formació i capacitació del personal implicat en les A21 L, des dels tècnics municipals fins a la població. Mostra de manera concisa els instruments de treball que hi ha a l'abast per a avançar cap al desenvolupament sostenible.