Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Aigua, Aire i Sòl

Aigua, aire i sòl

 

 

Col·lecció de quaderns de divulgació dirigits a conéixer les característiques més rellevants del medi físic. A través seu s'identifiquen els principals impactes ambientals, com es poden evitar i, així, promoure actituds dirigides al respecte i la protecció del medi ambient.

Amb aquests materials es poden treballar els aspectes més destacats relacionats amb l'aigua, l'aire i el sòl d'una manera amena i mitjançant un llenguatge comprensible per a tothom.