Novetats i convocatòries d'interés

« Ves enrere

Publicació del NOU Reial decret d'Ajustos de l'Assignació gratuïta

Publicació del NOU Reial decret d'Ajustos de l'Assignació gratuïta

Nou Reial decret d'ajustos de l'assignació gratuïta de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle en el període 2021-2030

Hui s'ha publicat en el BOE el Reial decret 1089/2020, de 9 de desembre, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l'ajust de l'assignació gratuïta de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle en el període 2021-2030, que afecta les instal·lacions sotmeses al sistema de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15876.pdf.