Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Sistema de Tramitació Telemàtica de Residus

El Sistema de Tramitació Telemàtica de Documents de Control i Seguiment de Residus Perillosos permet tramitar els documents de control i seguiment de residus perillosos (DCS) establits en el Reial decret 833/1988 i el Reial decret 679/06 sobre olis usats.

Es tracta d'un sistema "a mesura" que permet diferents modalitats per a facilitar que les empreses, en funció de les seues necessitats, s'adapten de la manera més senzilla a aquesta nova forma de tramitació. L'objectiu és simplificar els tràmits administratius i adequar-los a les necessitats tant d'aquelles empreses que els fan habitualment com d'aquelles altres que realitzen aquest tràmit només de manera ocasional. Es tracta d'un sistema "a mesura" que permet diferents modalitats per a facilitar que les empreses, en funció de les seues necessitats, s'adapten de la manera més senzilla a aquesta nova forma de tramitació. L'objectiu és simplificar els tràmits administratius i adequar-los a les necessitats tant d'aquelles empreses que els fan habitualment com d'aquelles altres que realitzen aquest tràmit només de manera ocasional.

No obstant açò ha de saber que el Ministeri competent al medi ambient i les Comunitats Autònomes estan desenvolupant un procediment electrònic per a la tramitació de les notificacions prèvies de trasllat i dels documents d'identificació, que substituiran a les notificacions de trasllat i als documents de control i seguiment (DCS) de l'anterior normativa derogada (Reial decret 833/1988).

 

En tant no estiga disponible el procediment esmentat, es podran seguir utilitzant les notificacions de trasllat i els DCS existents fins ara, amb l'excepció que no és preceptiu el seu enviament al Ministeri, i que la seua presentació ha de realitzar-se a les Comunitats Autònomes d'origen i destinació, mitjançant el procediment que les mateixes tinguen establit per a aqueixa fi.

Les modalitats de tramitació telemàtica disponibles són les següents:

  • SERVEIS WEB: Aquesta modalitat està indicada en aquelles empreses que generen un volum considerable de documents de control, principalment gestors de residus. Si bé requereix d'adaptació prèvia, agilita la tramitació en sincronitzar directament els programes informàtics dels gestors de residus amb la plataforma informàtica d'aquesta Conselleria per a l'enviament automàtic dels documents de control de residus.

  • PORTAL WEB ADCR 2.0: Indicada per a la resta empreses, productors de residus perillosos i resta de gestors. La tramitació mitjançant el Portal Web ADCR 2.0 permet l'accés als avantatges de la tramitació telemàtica sense necessitat d'adaptacions prèvies.

Paral·lelament a aquest sistema s'ha establit un procediment pel qual remitent i destinatari del residu, signen un "Acord de Representació", mitjançant el qual el remitent (productor o gestor intermedi) autoritza al destinatari (gestor intermedi o gestor final) al fet que actue en el seu nom en l'emplenament i presentació dels diferents documents de control i seguiment i notificacions de trasllat. En aquest cas no és necessari realitzar cap tràmit telemàtic per part del productor.

Prema sobre l'opció que més li interesse. Disposa de més informació en els documents adjunts.

FAÇA CLIC ACÍ PER A VEURE L'ESQUEMA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA