Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Accés a la informació sobre Serveis Web

La modalitat de tramitació mitjançant els denominats "Serveis Web" permet una major agilitació i interoperabilitat en l'intercanvi de la informació continguda en els documents de control i seguiment entre les empreses i l'administració.

Un Servei Web és un conjunt de protocols i estàndards que serveixen per a intercanviar dades entre aplicacions diferents, de manera que permet, després d'una adaptació prèvia, la comunicació directa entre els programes informàtics de les empreses amb la plataforma informàtica d'aquesta Conselleria per a l'enviament automàtic dels documents de control de residus. D'aquesta manera, els Serveis Web ofereixen la possibilitat que les empreses incorporen els avantatges de la tramitació telemàtica en les eines informàtiques que vénen utilitzant habitualment, alterant així el menys possible el seu modus operandi.

Recorde que aquesta modalitat, està indicada en aquelles empreses que tramiten un volum considerable de documents de control, principalment gestors de residus, i que disposen d'una eina informàtica (o adquirisquen una).

En el següent enllaç es pot trobar informació més específica de com funciona el procediment mitjançant Serveis Web.