5. Exempció de l'obligatorietat de sufragar costos

5.1. Quan està l'operador exempt de responsabilitat ambiental?

5.1. Quan està l'operador exempt de responsabilitat ambiental?

L'operador no serà responsable quan el dany mediambiental siga causa directa de:

  • Actuació directa d'un terce
  • Compliment d'una orde o instrucció obligatòria de l'Administraci
  • Autorització administrativa ambienta
  • Activitat que no era potencialment perjudicial