Visualització de contingut web

Albufera de Gaianes

Nom del paratge: Albufera de Gaianes

Superfície (ha): 11,20 ha.

 

Figures de protecció de la UE:

Cap.

 

Altres figures de protecció:

Paisatge protegit del Serpis, declarat per mitjà del Decret de 13 d’abril de 2007, de 18.04.2007.

 

Usos del territori:

Propietat de la Generalitat Valenciana des de fa dos dècades. Llacuna amb franja palustre, rodejada de cultius de secà en actiu.

 

Descripció científica de l’àrea:

Antiga llacuna dessecada en temps històrics i que s’està restaurant en l’actualitat amb fons FEDER. Rep múltiples espècies d’aus nidificants i hivernants. Es té constància de la introducció de diverses espècies de peixos exòtics i tortugues (fonamentalment Trachemys scripta), la qual cosa convertix este espai en un lloc òptim per a assajar tot tipus de tècniques d’eliminació i estratègies de sensibilització per a la població. Funciona com a llacuna temporal, la qual cosa introduïx la possibilitat de la presència d’interessants comunitats d’espècies de fauna i flora efímeres, adaptades, en tot cas, al cicle d’inundació i dessecació.

 

Importància de l’àrea per a la biodiversitat:

És una àrea òptima per a la restauració de qualsevol tipus d’espècies i comunitats relacionades amb les llacunes temporals.