Visualització de contingut web

Programa de control de zonas de baño de la Comunidad Valenciana

Programa de Control i Vigilància de les Aigües de Bany 2020

La gestió de la qualitat de les aigües de bany ve regulada actualment pel Reial Decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany. Aquest Reial Decret és transposició a la normativa espanyola de la Directiva 2006/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la gestió de la qualitat de les zones de bany.

L'objectiu d'aquesta normativa és establir les mesures sanitàries i de control necessàries per a preservar la salut dels banyistes, així com conservar, protegir i millorar la qualitat del medi ambient en complement de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües.

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica, i Transició Ecològica, i en concret la Direcció General de l'Aigua, té competència en el control de la qualitat de les aigües de bany i abocaments a la mar. En el desenvolupament d'aquestes competències el Servei de Planificació dels Recursos Hidràulics i Qualitat d'Aigües realitza, durant la temporada de bany, un control i vigilància continuada de la qualitat de les aigües de bany de les nostres platges. Aquest control inclou presa de mostres d'aigua de mar i inspeccions a les platges, així com control d'efluents de llits que aboquen a la mar amb possibles aportacions de contaminació. 

L'objectiu d'aquestes actuacions és identificar, en temps real, possibles situacions que pogueren ocasionar riscos per a la salut dels usuaris o l'entorn, gestionant la seua eliminació, actuant per a això de manera coordinada amb altres Departaments de la Generalitat Valenciana, de l'Estat o dels Ajuntaments corresponents, en la solució d'aquestes. El cens actual de zones de bany i punts de mostreig controlats a la Comunitat Valenciana és el següent:

 

 

Zones de bany

marítimes

Punts de mostreig

Excel·lents

Bones

Suficients

Insuficients

Castelló

49

59

46

2

1

0

València

61

72

55

3

3

0

Alacant

109

118

109

 

 

0

Comunitat

219

249

210

5

4

0

 

Amb els controls realitzats en 2019, es pot resumir dient que:

-     Cap platja marítima es va qualificar com de qualitat INSUFICIENT.

-     4 zones de bany marítimes es van qualificar com de qualitat SUFICIENT, aquestes són:

•    Platja dels Fonts (Alcocebre – Alcalà de Xivert)

•    Platja de Medicalia (El Puig)

•    Platja de *Motilla (Sueca)

•    Platja de Mareny de Barraquets (Sueca)

-     5 zones de bany marítimes es van qualificar com de qualitat BONA, aquestes són:

•    Platja del Sud (Peñiscola)

•    Platja de Serradal (Castelló de la Plana)

•    Platja de Barri de Pescadors (Puig)

•    Platja de Port Saplaya (Alboraia)

•    Platja de Patacona (Alboraia)

-     La resta de zones de bany marítimes, 210, es van qualificar com a EXCEL·LENTS, la qual cosa suposa un 95,9% del total.

 

De les platges amb qualitat SUFICIENT es fa contínuament una avaluació del risc sobre la base de les pressions detectades, incrementant-se el control respecte a la resta de les platges amb una millor qualificació.

 

 

Zones de bany continentals

Punts de mostreig

Excel·lents

Bones

Suficients

Insuficients

Castelló

3

0

3

0

0

València

8

4

3

1

0

Alacant

1

1

0

0

0

Comunitat

12

5

6

1

0

 

Amb els controls realitzats en 2019, cap platja continental es va qualificar com de qualitat INSUFICIENT, i només 1 com a SUFICIENT, que és la Platgeta de Chelva a la província de València.

Les 6 platges continentals qualificades com de qualitat BONA van ser:

•    Platja de Cirat (Cirat)

•    Platja de Montanejos (Montanejos)

•    Platja de Salt de la Núvia (Navajas)

•    Platja de Platja Muntanya (Navarrés)

•    Platja de *Gorgo de l'Escala (Anna)

•    Platja del Riu de Bolbaite (Bolbaite)

Les 5 platges continentals restants van ser qualificades com de qualitat EXCEL·LENT.

 

De les platges amb qualitat SUFICIENT es fa contínuament una avaluació del risc sobre la base de les pressions detectades, incrementant-se el control respecte a la resta de les platges amb una millor qualificació.

 

Aquest any 2020 s'ha incrementat el Cens de Zones de Bany de la Comunitat Valenciana amb 2 platges més i un punt de mostreig en una platja ja censada. Aquests punts són:

•    Cala del Retor a Oropesa (Castelló)

•    Cala del Advocat a Benissa (Alacant)

•    Punt de mostreig Carrer Costa Basca a la Platja d'Almenara (Castelló)

 

Temporada de bany i freqüència de mostreig

La temporada de bany és diferent en aigües de bany marítimes i continentals, però la seua freqüència de mostreig és la mateixa.

 

Aigües de bany marítimes

La temporada de bany 2020 en la Comunitat Valenciana, amb una programació igual a la d'anys anteriors, comprén el període d'1 de juny a 15 de setembre. Durant tot aquest període els mostrejos d'aigües de bany es realitzen amb la següent periodicitat:

- mostreig previ a l'inici de la temporada de bany: realitzat en el període de 15 a 31 de maig

- mostrege quinzenal en la primera quinzena de juny.

- mostreig setmanal en la segona quinzena de juny,  juliol , agost i primera quinzena de setembre.

 

Aigües de bany continentals

La temporada de bany 2020 en la Comunitat Valenciana, amb una programació igual a la d'anys anteriors, comprén el període d'1 de juliol a 31 d'agost. Durant tot aquest període els mostrejos d'aigües de bany es realitzen amb la següent periodicitat:

- mostreig previ a l'inici de la temporada de bany: realitzat en el període de 15 a 30 de juny

- mostrege setmanal al juliol i agost.

 

Els mostrejos es realitzen normalment els dilluns, dimarts o dimecres, en funció de la programació de les rutes, realitzant-se a més una altra la inspecció visual de les zones de bany els dijous i divendres de totes la setmanes de la temporada de bany.

En les inspeccions visuals, es recullen dades de l'aspecte de l'aigua, estat de manteniment de l'arena i zona *periplayera, serveis per als usuaris i es comprova si està exposada la informació de la qualitat de l'aigua de la platja. Quan s'identifiquen problemes en alguna platja, es remeten informes amb informació gràfica d'aquestes inspeccions per correu electrònic als tècnics de contacte dels diferents ajuntaments.

A partir de la setmana del 15 de juny, es duu a terme la Informació Setmanal de la Qualitat de les Aigües de Bany, en què s'envien setmanalment, per correu electrònic, als ajuntaments els resultats dels mostrejos realitzats i les inspeccions a les platges els dijous o divendres de cada setmana (depenent de la programació dels mostrejos en cada municipi). En aquesta temporada el primer informe s'enviarà 19 de juny, i l'últim el divendres 11 de setembre de 2020. Aquests informes es remeten per correu electrònic als tècnics de contacte designats per l'alcalde de cada municipi, i hauran de ser exposats el mateix dia si pot ser en els panells informatius de cada platja, tal com s'estableix en la legislació aplicable a les aigües de bany. En les zones de bany continentals la informació es remetrà als ajuntaments corresponents a partir de la setmana del 6 de juliol, sent l'últim dia d'enviament d'informes el 28 d'agost.

En relació al núm. total de mostrejos que realitza la Conselleria per a controlar la qualitat de les aigües de bany en la Comunitat, en la temporada de bany 2019 es van realitzar un total de 4.578 mostrejos, amb aquesta distribució:

- mostreig de punts de mostreig de platges marítimes i continentals              3.839 mostrejos

- mostrege de punts de control ambiental                 423 mostrejos

- mostrege d'abocaments que poden afectar zones de bany                 316 mostrejos

 

En la temporada de bany 2020 es preveu realitzar més o menys els mateixos mostrejos.

 

Metodologia de qualificació de la qualitat de l'aigua de bany durant els mostrejos puntuals realitzats setmanalment en la temporada de bany

El control d'aigües de bany es realitza mitjançant la determinació dels paràmetres microbiològics indicadors de contaminació d'origen residual Escherichia coli i Enterococos intestinals.

En relació amb l'avaluació de la qualitat realitzada per un mostreig puntual setmanal, atés que no es pot aplicar la metodologia de qualificació sanitària que es realitza al final de la temporada de bany, establida en el Reial Decret 1341/2007, sobre la gestió de les aigües de bany, i que es realitza per a les sèries de dades de 4 temporades, s'estableixen els següents procediments:

1. En el cas que se superen els valors màxims admissibles següents en els paràmetres indicadors de contaminació d'origen residual:

                Enterococos intestinals                      200 u.f.c/100 ml

                Escherichia coli                                   500 u.f.c/100 ml

 

Es qualificarà, de manera puntual, la platja com a INSUFICIENT, i des del Servei de Planificació dels Recursos Hidràulics i Qualitat d'Aigües, es realitzarà l'obertura d'un episodi de "contaminació de curta duració", *siguiendose el següent protocol:

•    s'enviarà comunicació per correu electrònic als serveis tècnics de l'ajuntament *correspondientede la superació dels valors màxims *admissibles dels indicadors, a fi de que puga realitzar la comunicació d'aquesta situació al publique usuari

•    es realitzaran  *remuestreos de la platja, tan prompte com siga *possible, fins que es torne a obtindre uns resultats inferiors als citats nivells màxims admissibles

•    es realitzaran gestions, amb els diferents Departaments implicats i l'Ajuntament corresponent, i inspeccions, que permeten identificar les causes de la contaminació i la seua eliminació.

 

2. En el cas que s'aconseguisquen, en els paràmetres indicadors, valors que suposen el DOBLE dels nivells màxims admissibles:

                Enterococos intestinals                      400 u.f.c/100 ml

                Escherichia coli                                   1.000 u.f.c/100 ml

 

Es qualificarà, de manera puntual, la platja com a INSUFICIENT, i des del Servei de Planificació dels Recursos Hidràulics i Qualitat d'Aigües, es realitzarà l'obertura d'episodi de "contaminació de curta duració", i se seguirà el següent protocol:

•    s'enviarà comunicació per correu electrònic als serveis tècnics de l'ajuntament corresponent perquè procedisca al TANCAMENT PER Al BANY DE LA PLATJA, i el comunique al públic usuari en els accessos a la platja, postes sanitàries, panells informatius, i qualsevol altre sistema d'avís efectiu per als usuaris.

•    es realitzaran  *remuestreos de la platja fins que es torne a obtindre uns resultats inferiors als citats nivells màxims admissibles

•    es realitzaran gestions, amb els diferents Departaments implicats i l'Ajuntament corresponent, i inspeccions, que permeten identificar les causes de la contaminació i es gestione la seua eliminació.

•    Una vegada s'obtinguen resultats en els remuestreos realitzats que es troben per davall dels valors màxims admissibles, ambdós parametres analitzats, es realitzarà una comunicació a l'ajuntament perquè procedisca a l'OBERTURA Al BANY DE LA PLATJA.

En qualsevol dels dos casos, quan s'obtinguen en les anàlisis valores per davall dels màxims admissibles, es comunicarà a l'ajuntament el tancament de l'episodi de contaminació de curta duració, perquè puga realitzar la comunicació al públic.

 

Qualificació anual de la qualitat de l'aigua de bany

La qualificació anual de la qualitat de l'aigua de les zones de bany es realitzarà al final de l'actual temporada mitjançant l'aplicació del mètode estadístic establit en el Reial Decret 1341/2007, realitzant un tractament estadístic de la sèrie de dades analítiques de quatre temporades de bany, la finalitzada enguany i les tres anteriors. Enguany la qualificació es realitzarà amb les dades de 2020, 2019, 2018 i 2017. 

L'actual legislació classifica les aigües de bany com de qualitat:

•       "Insuficient"

•       "Suficient"

•       "Bona"

•       "Excel·lent"

 

En finalitzar la temporada de bany, i una vegada siga confirmada amb el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social la qualificació obtinguda en cada punt de mostreig, es remetran als Ajuntaments, per correu electrònic i postal, les analítiques utilitzades per a fer la qualificació i la qualificació finalment obtinguda.

 

Qualificació a l'inici de la temporada de bany 2020 (realitzada amb les dades de 2019, 2018, 2017 i 2016). 

 

 

Zones de bany

 marítimes

Excel·lents

Bones

Suficients

Insuficients

Castelló

50

47 (94,00%)

2 (4,00%)

1 (2,00%)

0 (0,00%)

Vaèencia

61

55 (90,00%)

3 (5,00%)

3 (5,00%)

0 (0,00%)

Alacant

110

110 (100,00%)

0 (0,00%)

0 (0,00%)

0 (0,00%)

Comunitat

221

212 (96,00%)

5 (2,10%)

4 (1,90%)

0 (0,00%)

 

 

Zones de bany

 continentals

Excel·lents

Bones

Suficients

Insuficients

Castelló

3

0 (0,00%)

3 (100,00%)

0 (0,00%)

0 (0,00%)

València

8

4 (50,00%)

3 (37,50%)

1 (12,50%)

0 (0,00%)

Alacant

1

1 (100,00%)

0 (0,00%)

0 (0,00%)

0 (0,00%)

Comunitat

12

5 (41,67%)

6 (50,00%)

1 (8,33%)

0 (0,00%)

 

Al final de la temporada 2020 es realitzarà una nova qualificació amb els resultats analítics obtinguts.